REDAKCIJAS KOLĒĢIJA

Redakcijas kolēģija realizē žurnāla redakcijas politiku, nosaka žurnāla aktuālu tematiku, organizē rakstu zinātnisku recenzēšanu un redaktēšanu, apstiprina žurnāla kārtējo numuru saturu, veic materiālu sagatavošanu publikācijai, nosaka žurnāla sadales jautājumus.


Baltijas Starptautiskās akadēmijas Senāts apstiprina redakcijas kolēģijas sastāvu (vai izmaiņas).

Žurnāla galvenais redaktors: Valērijs REINGOLDS.
Tiesību zinātņu doktors, tiesību filozofijas doktors, profesors, Baltijas Starptautiskā akadēmija. Rīga, Latvija.


Redakcijas kolēģijas locekļi:

Batlers Viljams E. (ASV)
tiesību zinātņu doktors, tiesību filozofijas doktors, jurisprudences doktors, Pensilvānijas štata Universitātes tiesību zinātņu doktors.

Brinčuk Mihails (Krievija)
jurisprudences doktors, profesors, Krievijas Federācijas nopelniem bagātais zinātnes darbinieks, Krievijas Zinātņu akadēmijas Valsts un Tiesību institūta ekoloģiski-tiesisku pētījumu Centra vadītājs. Maskava.

Justickis Viktors (Lietuva)
jurisprudences doktors, profesors, M.Romerisa Universitāte. Viļņa.

Кaija Sandra (Latvija)
tiesību zinātņu doktore, profesore, P.Stradiņa universitāte. Rīga.

Кalin Tatjana (Igaunija)
tiesību zinātņu doktore, asociētā profesore, Eiroakadēmija. Tallinn.

Мatveičuk Valērijs (Ukraina)
jurisprudences doktors, profesors, Vadības Nacionālā akadēmija, Ukrainas tautas izglītības nopelniem bagātais darbineks. Žurnāla „Juridiskā zinātne” galvenais redaktors. Kijeva.

Оvlaščenko Aleksandrs (Latvija)
tiesību zinātņu doktors, docents, Baltijas Starptautiskā akadēmija. Rīga.

Robbers Gerhards (Vācija)
tiesību zinātņu doktors, profesors, Eiropas Konstitucionālo tiesību institūta pie Trīras Universitātes direktors.

Šimkuva Helēna (Latvija)
vēstures zinātņu doktore, Latvijas Jūras akadēmijas profesore. Rīga.

Vilks Andrejs (Latvija)
tiesību zinātņu doktors, profesors, P.Stradiņa universitātes juridiskās fakultātes dekāns. Rīga.

Vituško Vladimirs (Baltkrievija)
jurisprudences doktors, „Starptautiskās universitātes – MITSO” profesors, Minska.

Zeļinskij Jaceks (Polija)
politoloģijas habilitētais doktors, politoloģijas doktors, Administrēšanas un vadības augstskola. Varšava.

Petrišins Aleksandrs (Ukraina)
Juridisko zinātņu doktors, profesors, Ukrainas Nacionālās tiesību zinātņu akadēmijas akadēmiķis, Ukrainas Nacionālās tiesību zinātņu akadēmijas prezidents.

Glibko Sergejs (Ukraina)
Juridisko zinātņu kandidāts, Ukrainas Nacionālās tiesību zinātņu akadēmijas Zinātniski-pētnieciskā institūta inovatīvās attīstības tiesiskā nodrošinājuma direktors.