ZINĀTNE. TIESĪBAS. STABILITĀTE.

2016.gada 21.aprīlī
Baltijas Starptautiskā akadēmija un Baltijas Juridiskais žurnāls
aicina jūs piedalīties
ikgada starptautisko zinātniski-praktisko konferenču ciklā
ZINĀTNE. TIESĪBAS. STABILITĀTE.


26.02.2016

Nr. 3 (38) / 2015

Šajā numurā publicēti raksti no starptautiskajām zinātniski praktiskajām konferencēm
"Sabiedrība. Cilvēks. Drošība - 2015" un „Zinātne. Tiesības. Stabilitāte – 2015”.


31.10.2015