ZINĀTNE. TIESĪBAS. STABILITĀTE.

 Konference: Privāttiesību modernizācijas mūsdienu tendences

Konferences zinātniski virzieni
• Civiltiesības
• Civilprocesuālās tiesības
• Darba tiesības
• Komerctiesības
• Jūras tiesības
• Starptautiskās privāttiesības
• Apdrošināšanas tiesības
• Banku tiesības

Norises vieta:
Lomonosova iela ¼, 207.aud., Rīga
Sākums: plkst.10.00.

Konferences darbā tiek aicināti piedalīties: tiesību jomas vadoši zinātnieki, juristi, augstskolu pasniedzēji, maģistranti, doktoranti, citi speciālisti.
Konferences darba valodas: latviešu, angļu, krievu
Piedalīšanās veids: klātienes/neklātienes

Lai piedalītos konferencē, nepieciešams reģistrēties; aizpildiet anketu – norādiet uzstāšanās tēmu un nosūtiet pa e-pastu līdz 2016.gada 25.martam. Zinātniskie raksti publikācijai jāatsūta līdz 2016.gada 20.aprīlim uz e-pastu: [email protected] (prasības darbu publicēšanai ir pievienotas).

Reģistrācijas maksa par piedalīšanos konferencē ir – 25, 00 EUR.
Reģistrācijas maksā nav iekļauti transporta un izmitināšanas viesnīcā izdevumi.
Reģistrācijas maksā ir iekļauta dalība konferencē un konferences materiālu publikācijas Baltijas Juridiskajā žurnālā.

“Baltijas Juridiskais žurnāls” / „The Baltic Journal of Law” ir iekļauts Krievijas zinātniskās citēšanas indeksa sistēmā (РИНЦ). Tuvākajā laikā tiek plānots iekļaut žurnālu starptautiskās zinātniski-metriskās datu bāzēs (EBSCO, SCOPUS). Žurnāla mājas lapa: http://www.balticlawjournal.lv/.

Žurnāla numura ar publikāciju pārsūtīšana uz e-pastu – bez maksas.
Pasta izdevumu apmaksa žurnāla eksemplāra nosūtīšanai autoram – 8 EUR.

Apmaksai par piedalīšanos konferences darbā, izmantojiet sekojošus rekvizītus:
SIA „Baltijas Starptautiskā akadēmija”
PVN Nr.40003101808
A/S „Swedbank”
IBAN: LV68HABA0551003662871
SWIFT: HABALV22
Maksājuma mērķis: Conference 21/04/2016


Ar cieņu,
Baltijas Starptautiskās akadēmijas
Zinātniskā darba prorektore
Dr.oec., profesore
INNA STECENKO


Кonferences koordinators:
Baltijas Starptautiskās akadēmijas
Doktorantūras programmas „Juridiskā zinātne” direktors
„Baltijas juridiskā žurnāla” galvenais redaktors
Dr.iur., profesors
VALĒRIJS REINGOLDS
[email protected]


26.02.2016