Nr. 3 (38) / 2015

 

3 (38)
2015
Baltijas Juridiskais žurnāls
Zinātniski praktisks starptautisks juridiskais žurnāls
Reģistrācijas Nr.000702731, reģistrācijas apliecība Nr.М1334
ISSN 1691-0702
Dibinātājs un izdevējs: SIA „Baltijas Starptautiskā akadēmija”
Reģistrācijas Nr.4000310180, Lomonosova iela 4, Rīga, Latvijas Republika, LV-1019
Saturs
Nikolajs Sambor
 
 
Rifats Juldoševs
 

Administratīvo sankciju un kriminālsodu veidi kā pamats administratīvo pārkāpumu pārkvalificēšanai par kriminālpārkāpumiem

 Tadžikistānas Republikas kriminālprocesuālās likumdošanas stabilitāte

 
 
Vladimirs Žilkins

Eiropas Cilvēktiesību tiesas precedenti un nevainības prezumpcijas realizācija tiesvedības procesā Somijā

 
 
Aleksandrs Galuškins 
 
Mihails Gončarovs

Pie jautājuma par Dienvidamerikas Nāciju Savienības izveidošanu (UNASUR) un Ģenerālā sekretāra darbu

 Daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas pārvaldīšana: dzīvokļa īpašnieka tiesības un pienākumi

 
 
Saule Murat

Juridisko konfliktu un kolīziju risināšanas problemātiskie aspekti īpašumu tiesību aizstāvēšanas kontekstā pēc  Kazahstānas Republikas likumdošanas

 
 
Irina Cvetkova

Galvinieka atbildības civiltiesiskie aspekti

 
 
Una Mūrmane-Medne
 

Patērētāju tiesību aizsardzības centra kompetence lēmumu pieņemšanā, Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma kontekstā

 
 
Aleksandrs Baikovs

Recenzija par V.A. Bagirova monogrāfiju“Krievijas valsts likumdošanas aktu par vecticībniekiem periodizācija (1667-1918)”

 
 
 

31.10.2015