ZINĀTNE. TIESĪBAS. STABILITĀTE. 2015.

ZINĀTNE. TIESĪBAS. STABILITĀTE

2015.gada 23.aprīlī: Privāttiesību modernizācijas mūsdienu tendences

Konferences zinātniskie virzieni
• Civiltiesības
• Civilprocesa tiesības
• Darba tiesības
• Komerctiesības
• Jūras tiesības
• Starptautiskās privāttiesības

Konferences norises vieta:
Rīga, Lomonosova iela 1/4, 207.

2015.gada 24. aprīlī:  Likumība, drošība un tiesiskā kārtība sabiedrības transformācijas ģeopolitiskajos apstākļos

Konferences zinātniskie virzieni
• Krimināltiesības
• Kriminālprocesa tiesības
• Kriminālistika un operatīvā darbība
• Kriminoloģija
• Sodu izpildes tiesības
• Tiesu medicīna
• Detektīvu darbība

Konferences norises vieta:
Rīga, Lomonosova iela 4, 116.

Uz konferenci uzaicināti: vadošie zinātnieki un pētnieki, augstskolu docētāji, studenti, maģistranti un doktoranti un citi speciālisti.
Konferences valodas: latviešu, angļu, krievu.

Lai piedalītos konferencē, jāreģistrējas un jānosūta uzstāšanās tēma līdz 2015. gada 25. martam.
Konferences dalībniekiem, kuri vēlas savu referātu publicēt, līdz 2015. gada 15. aprīlim jāiesniedz raksts elektroniski: [email protected]

Konferences koordinatori:
Galina Beliha, tāl.: +371 29672660, [email protected]
 


02.03.2015