Konfliktu risināšanas īpatnības tiesiskajā uzvedībā: etniskie aspekti. 3. daļa

Dr. sc. soc. Vladislavs Volkovs
/
1/2019
/
741 skatījumi