„Divātrumu” Eiropa un pārnacionālo juridisku personu veidošanās dinamika pēc ES tiesībām

Dr.iur. Valērijs Reingolds, Mg.iur. Vladimirs Dolotovs
/
1/2019
/
710 skatījumi