Bāriņtiesas un sociālā dienesta loma lietās par lietas ierosināšanu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu

maģistrante Pārsla Dredžele
/
1/2019
/
761 skatījumi