Imperatīvo normu teoriju attīstības un evolūcijas vēsturiski – tiesiskie aspekti: «speciālās saiknes teorija» (W.Wengler, K.Zweigert), «valdības intereses analīzes teorija» (B.Currie), «tiešās piemārošanas teorija» (Ph.francescakis).

Mg.iur. Ilze Kaparšmite
/
3/2014
/
4947 skatījumi