Nr. 3 (38) / 2015

Šajā numurā publicēti raksti no starptautiskajām zinātniski praktiskajām konferencēm
"Sabiedrība. Cilvēks. Drošība - 2015" un „Zinātne. Tiesības. Stabilitāte – 2015”.


31.10.2015
4/2014

4/2014

Ir iznācis jauns Baltijas Juridiskā žurnāla numurs.


20.02.2015