№4 (43) 2016

№4 (43) 2016

BALTIJAS JURIDISKAIS ŽURNĀLS
Zinātniski praktisks starptautisks juridiskais žurnāls


01.07.2017