2017 №1 (44)

2017 №1 (44)

 SATURS

Civiltiesības

Taras Nuzhdins.Par efemērām juridiskām personām saskaņā ar
Krievijas tiesību aktiem (kā piemērs uzņēmumi, kas izveidoti kopējas reorganizācijas
Armen Gabrielyan. Provizoriskais rīkojums par uzturlīdzekļiem
cilvēka dzīvības klīniskās rīcībnespējas gadījumā ............................................................14
Pauls Grabovskis .Problemātika saistībā ar dzīvojamo telpu īres līguma spēkā
esamību dzīvojamās telpas īpašnieka maiņas gadījumā ..................................................23
Сivilprocesa tiesības
Andrey Kolybanov;  Alexander  Plekhanov; ElenaSerpukhova.
Vēršanas tiesa arprasību pret pašvaldību par zemes
Komerctiesības
Ludmila Jurisone; Irina Cvetkova 
Valdes locekļu atbildība komercsabiedrības
 maksātnespējas gadījumā ................................................................................................40
Kristīne Ārensone 
Eiropas Savienības fondu līdzekļu krāpšanas shēmas
un iespējamie risinājumi to novēršanai ............................................................................. 49
Darba tiesības
Angela Melikhova.Darba spēka nomas tiesisks regulējums: Igaunijas pieredze .........58
Dace Tarasova; Agnese Reine
Darba līguma uzteikums arodbiedrības biedram ..............................................................64
Tiesu medicīnas ekspertīze
Vitaliys Shcherbaks. Šāviena, pielietojot īsstobra ieroci Ukrainā,
traumas tiesu-medicīniskās diagnostikas
mūsdienu situācija un perspektīvas ................................................................................71
Victors Sapielkins Šautenes lodes, kas tiek izmantotas 7.62 × 39 kalibra
patronām, 7.62 mm ballistikas brūces aspekti .................................................................79
 

05.07.2017