№ 2 (49) 2018

№ 2 (49) 2018

Civiltiesības
Nadežda Novožilova
Apdrošināšanas darbības tiesiskā regulējuma pilnveidošana
4
Irina Cvetkova
Kriptovalūtu tiesiskais statuss
16
Aleksandrs Linovickis
Nodokļi un nodevas loterijām un azartspēlēm
25
Antons Soročenko
Publiskais iepirkums valsts un privātās partnerības attiecību sistēmā saskaņā ar Ukrainas likumdošanu
35
Aleksandrs Čičerins
Daži galvojuma piemērošanas aspekti
47
Civilprocess
Viorika Kerare
Anatolie Karaganču
Procesuālie tiesību akti par konkurences aizsardzību kā īpaša tiesību sadaļa
54
Elga Uzare
Edgars Golts
Darījumu apstrīdēšana maksātnespējas procesā
62
Oļesja Lapteva
Uzturlīdzekļu bērna uzturam piespiedu piedziņa
71
Starptautiskās tiesības
Nikolajs Sambor
Tiesības uz miermīlīgu sapulču brīvību: realizācijas un izpratnes sfēra mūsdienu pasaulē
77
Eiropas tiesības
Oļegs Sedjakins
Regula 2016/679: Tiesību uz personas datu pārnesamību ieviešana
49

14.08.2018