№ 1 (48) 2018

№ 1 (48) 2018

Civiltiesības
Marija Daņiļeviča
Tiesībattiecību tiesiska daba starp dzīvojamo māju pārvaldnieku un pakalpojumu sniedzējiem   
4
Suzanna Kaliņina
Kredītiestādes riska vadības sistēmas pilnveidošana nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu atmazgāšanas (legalizēšanas) apkarošanas jomā
11
Salavat Diļmuhametov
Nenosaukto līgumu attīstības vēsture Kazahstānas, Latvijas un Vācijas civiltiesību jomā 
17
Darba tiesības
Anžela Meļihova
Slēpto darba attiecību juridiskā būtība un veidi Igaunijā
29
Civilprocess
Ilze Kaparšmite
Uzņēmumu pārstrukturēšanas vai tiesiskās aizsardzības process Latvijā 
35
Humanitārās tiesības
Eva Kauliņa
Izglītības pieejamības tiesiskās garantijas personām ar garīgās attīstības traucējumiem
49
Rihards Erdmanis
Izglītības tiesiskais aspekts un tiesības uz izglītību
61
Starptautiskās tiesības
Giga Abuseridze
Sabiedrības veselības politika un darba tiesības Pasaules tirdzniecības organizācijā
70
Recenzija
Aleksandrs Baikovs
“V.Ņikiforovs. Lekciju kursi”. Rīga, 2018.- Recenzija
78

 


27.07.2018