№ 4 (47) 2017

№ 4 (47) 2017

ES tiesības
Valērijs Reingolds
Valērijs Reingolds
SCE: starpvalstu tiesiskā forma kooperatīviem ES 4
Komerctiesības
Tarass Nuždins Vadības orgānu izveidošanas problēma komercorganizāciju kombinētās reorganizācijas procesā 14
Marianna Dražanova
Karels Mareks
Zdeneks Sadovski
Mazo un vidējo uzņēmumu juridiskās un ekonomiskās problēmas inovācijas vidē 21
Ekoloģiskās tiesības
Aleksejs Anisimovs Par terminoloģijas unifikācijas nepieciešamību Krievijā un ES privāto un publisko tiesību jomā 33
Civiltiesības
Ingus Simonovs
Rolands Andersons
Aktualitātes darījumos ar nekustamo īpašumu 44
Vladimirs Gavrilovs
Jūlija Maksimenkova
Alīna Trubihina
Mantojuma līgums kā pamats aicinājumam uz mantojumu 50
Salavats Dilmuhametovs Civillīguma sistēma: tās nozīme kontinetāli-eiropisku tiesību sistēmā 56
Māra Ļūļa-Frankevica
Ilze Šteinberga
Adopcijas procesa problemātika Latvijā 63
Jūlija Legaj Servitūtu tiesiskais regulējums Latvijā un Uzbekistānā 71
Kanoniskās tiesības
Kristaps Zariņš Kanonisko tiesību pārskats post-sociālisma valstu telpā. 2. Daļa 80

26.02.2018