№4 (43) 2016

№4 (43) 2016

BALTIJAS JURIDISKAIS ŽURNĀLS
Zinātniski praktisks starptautisks juridiskais žurnāls


01.07.2017

ZINĀTNE. TIESĪBAS. STABILITĀTE.

Cienījamie kolēģi!

2017.gada 27.aprīlī
Baltijas Starptautiskā akadēmija un Baltijas Juridiskais žurnāls (Latvija, RĪGA)
aicina jūs piedalīties
ikgada starptautisko zinātniski-praktisko konferenču ciklā
ZINĀTNE. TIESĪBAS. STABILITĀTE.


01.03.2017