Faktora donatio tiesiskā problemātika līgumiskajā mantošana

Mg.iur., doktorants Rīgas Stradiņa Universitāte Edvards Pilipsons
/
3/2018
/
284 skatījumi