Līgumsoda un nokavējuma procentu piemērošana par saistību neizpildi īstā termiņā

maģistrante, Baltijas Starptautiskā akadēmija Žanna Daņilova
/
3/2017
/
985 skatījumi