Līzinga tiesiskā daba
un tās attistības vēsturiskie aspekti

maģistrants, Baltijas Starptautiskā akadēmija Darina Gercbaha
/
2/2017
/
663 skatījumi