Eiropas Savienības fondu līdzekļu krāpšanas shēmas un
iespējamie risinājumi to novēršanai

doktorante Kristīne Ārensone
/
1/2017
/
885 skatījumi