Recenzija par V.A. Bagirova monogrāfiju «Mūsdienu tendences intelektuālā
īpašuma tiesību attīstībā»

Dr.iur. Aleksandrs Baikovs
/
4/2013
/
2299 skatījumi