Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.panta piemērošana Somijas kriminālprocesā, izmeklējot bankrota lietas un lietas par parādu piedziņu

Mg.iur. Vladimirs Žilkins
/
4/2013
/
2428 skatījumi