Preču identifikācijas problēma un ar to saistītie riski komercapgrozījumā Eiropas Savienības tirgū

MBA, Mg.iur. Viktors Nečajevs
/
4/2013
/
1955 skatījumi